Hopital de la Fontaine, Saint Denis (Paris), France, 2013

Nemocnice v mnoha zemích našly v našem systému realizovatelné řešení svých parkovacích problémů. Nemocnice od Itálie, přes Velkou Británii, po Francii a Belgii, které rozšiřují svá zařízení v místech, kde je nedostatek půdy, nemají zdroje na vybudování nákladných vícepatrových parkovišť a nemají ani plochy navíc k umístění vozidel, která vhledem k dlouhé době stavby běžné parkovací konstrukce nemají kde parkovat.

V mnoha případech nemají vůli a/nebo povolení věnovat velké části půdy, kterou mají k dispozici, na permanentní používání jako parkoviště, v prostředí, ve kterém se snahy koncentrují na snížení budoucího používání vozidel ve prospěch veřejné dopravy. „Dočasné" a přemístitelné řešení je kompromisem, který může získat nezbytný souhlas.

>> Seznam našich úspěšně dokončených projektů pro nemocnice naleznete níže.