Stockport, UK, 2005

U parkovišť typu P+R (park and ride) jsou denní sazby a následně i výnosy obvykle nízké. Aby bylo dosaženo přijatelné návratnosti investic, náklady na další poskytnuté parkovací místo musí být nízké. Obzvláště výhodné je v tomto případě odstupňovat investice stavbou rozšířitelné konstrukce, jako např. modulární parkovací plošiny. Místní správce tak zajistí, že jakýkoli budoucí nárůst poptávky po parkovacích místech bude řešen s budoucí investicí do kapitálu při rozšíření konstrukce, která bude dodána dnes. Rozšíření může být provedeno buď vertikálně (z jednoho patra na dvě patra nad zemí) nebo horizontálně. Pokud je k dispozici dostatečná plocha, pak je druhá možnost zajisté levnější, protože na nyní prováděné stavbě plošiny nejsou třeba žádná preventivní opatření (jako např. patkové základy k pohlcení zvýšené zátěže na zemi při přidání druhého patra).

Stockport, UK, 2005

Několik parkovišť, která byly před naším působením považována za nerealizovatelná, bylo na pozemcích železničních stanic. Kousky země sotva 15 m široké a až 300 m dlouhé, pouze několik metrů od kolejí a elektrifikovaných tratí nebyly dostatečně prostorné ani na realizaci základů běžných staveb.

>> Podívejte se na naše projekty parkovišť typu P+R (Park&Ride).