1
Na začátku

Vy nám zašlete CAD nákres pozemku.

2
Předběžný návrh

My vytvoříme schematický nákres a obchodní nabídku s podrobnými technickými údaji a náklady. Poskytneme vám také několik možností architektonických úprav společně s cenou a orientačním plánem instalace. Pokud se na vaší ploše parkoviště již nachází a je zaplněno automobily, navrhneme postupnou stavbu, při které nepřijdete během konstrukce o veškerou parkovací kapacitu, ale pouze o její zlomek. To bude možné pouze v případě, pokud lze vaši plochu vhodně rozdělit.

3
Plánování použití

Pokud se vám naše nabídka bude zdát dobrá a zajímavá a budete chtít získat pro projekt schválení, můžete tak učinit bez jakýchkoli závazků vůči nám. My vytvoříme rozvržení a elevace a poskytneme vám podrobné informace o tom, jak chceme realizovat stavební služby. V této fázi spolupracujeme s vaším architektem a vytvoříme s ním podrobnější dokumentaci a nákresy, které bude překládat místním úřadům, hasičům, atd. Při přípravě podkladů bude mít architekt naši plnou podporu.

4
Smlouva

Jakmile projekt získá stavební povolení, a vy budete se vším spokojeni a budete chtít parkoviště vybudovat, probereme v této fázi smluvní záležitosti a vy nám můžete zadat objednávku, abychom pak během několika málo týdnů začali s vlastními pracemi.