Výstavba na místě je pro nás pouze špičkou ledovce: když tým specializovaných pracovníků dorazí na místo, většina práce je již hotová. Při výstavbě na stanovišti již není místo na improvizaci, všechny kroky a postupy se vyvinuly z mnoha let neustálého opakování stejného děje. Je to zcela jasný přínos co se týče rychlého dokončení projektu i z hlediska zdraví a bezpečnosti práce.

Postupná výstavba

Stockport, UK, 2005

Pokud není plocha projektu mimořádně malá nebo pokud není zatěžována parkovací zácpou (zřídkakdy), zabereme pouze malou část plochy a nikoli celé místo. Jakmile je naše konstrukce smontována a deska je na místě, připravíme přízemní podlaží k předání. Předáme jej zákazníkovi a zahájíme práce na další části. Tomuto říkáme postupná výstavba, pro některé klienty velmi důležitá. Postaráme se o přesnou definici optimálního umístění a konfiguraci každé části, na které pracujeme, každé části, která je ponechána k využívání, každé části, která je předána. Fungování tohoto procesu není vždy evidentní, dopad na existující cirkulaci je snížen na minimum a realizován postupně, protože řidiči nereagují dobře na náhlé a výrazné změny v cirkulaci, mohl by snadno vzniknout chaos.

Stockport, UK, 2005

Abychom poskytli praktický příklad: stávající parkovací plocha o velikosti 6 000 čtverečních metrů je v daném okamžiku zabrána maximálně z 30 % čisté parkovací plochy. Přibližně po 6 týdnech bude celé přízemní patro otevřeno pro veřejnost, po dalších 3 týdnech bude dokončeno horní patro. Schematicky:

  • od 1. týdne po 6. týden: aktuální kapacita = 70 % původní kapacity
  • od 7. týdne po 10. týden: aktuální kapacita = 95 % původní kapacity
  • od 11. týdne: aktuální kapacita = 190 % původní kapacity

Výstavba se provádí pomocí velmi malých zařízení, která snadno manévrují i na velmi úzkých místech (viz fotografie konstrukcí postavených v úzkých uličkách středověkých měst v části portfolia projektů na těchto stránkách).