Během mnoha let jsme se setkali s řadou nejrůznějších zákazníků s různými potřebami, rozpočty, stanovišti a podléhající různým předpisům v různých zemích.
Náš výrobek, který se během let stal spíše řadou výrobků, si ve svém jádru zachoval svůj charakter, svoji konstrukční a funkční modularitu. Různé typy modulů byly koncipovány tak, aby vyhovovaly různým typům zákazníků.

Moduly 7,5x5,0 m

Tento modul je vhodnější než běžný modul o rozměrech 5,0x5,0 m v případě vysoké poptávky po dynamické kapacitě. Rozpětí 7,5 m umožňuje, aby byly sloupy umístněny dále od sebe kolmo k uličkám. Na každé straně uličky jsou zapracovány 1,25 m do parkovacího místa.

Moduly 5,5x5,5 m

Tento modul byl navržen pro země, kde jsou vozidla v průměru větší. Parkovací místa jsou široká 2,75 m, uličky jsou široké 5,5 m. To znamená nejen lepší dynamickou kapacitu, ale také pohodlnější parkovací místa, ve kterých jsou zaparkovaná vozidla snadněji přístupná chodcům.

Moduly 12,5x2,5 m – uskladnění vozidel/autosalony

Tento modul se osvědčil jako velmi efektivní systém pro uskladnění vozidel, např. v přístavech, kdy vozidla čekají na nalodění do lodí. Nebo v autosalonech, kde poskytují předváděcí plochu navíc.

Morepark®

Morepark je náš jedinečný systém s šikmými parkovacími místy. Zjistili jsme ideální úhel, který umožňuje snadné vjíždění a vyjíždění na parkovací místo s menší šířkou uličky. Toto je systém, který často přináší maximální výnos parkovacích míst na dostupnou jednotku prostoru.
Podívejte se na Morepark na youtube.