Naše konstrukce lze, stejně jako stavebnice Meccano, kdykoli během jejich životnosti upravovat. Úpravy mohou být pouze malé (například odstranění jednoho nebo dvou modulů pro nový chodník) nebo naopak radikální (demontáž nebo přesun celého parkoviště).

Dočasné parkoviště

Možnost označit konstrukci jako dočasnou a demontovatelnou přináší výhody. Častokráte jsme se setkali s projekty, které narážely na odpor těch, kteří bydleli v bezprostřední blízkosti místa projektu. Někde jinde může mít stavební úřad jiný názor na dlouhodobé využívání plochy, pro kterou je navržena stavba parkoviště. Také se stává, že vláda schválí projekty propagující veřejnou dopravu na úkor soukromé dopravy. V podobných situacích nabízí možnost označit konstrukci za dočasnou a demontovatelnou podklad pro kompromisní řešení rozhodujícím osobám, které nemohou zůstat lhostejné tváří v tvář rostoucímu tlaku na více parkovacích míst u nemocnice.
Možná sám majitel potřebuje v krátkodobém horizontu parkoviště, ale v dlouhodobém něco jiného. Může mít možnost za několik let zakoupit nový sousedící pozemek, ale zatím potřebuje pokrýt další poptávku po parkovacích místech a zároveň zachovat růst svého podnikání. Náklady na přemístění parkovací konstrukce do blízkého okolí jsou nízké, zhruba 25 % původních nákladů. Obecně platí, že tyto náklady se navíc bohatě vrátí buď v krátkodobém horizontu příjmy z dalších poskytnutých parkovacích míst, nebo takto umožněným růstem hlavního podnikání (i když se přemístění uskuteční po teprve 5 letech od první instalace).

Vertikální rozšíření

Saint Denis, Paris, France, 2013

Zatímco horizontálního rozšíření lze dosáhnout snadno, pokud je k dispozici dostatek plochy, ani vertikální rozšíření není problém, ale je třeba s ním počítat předem před stavbou jednopatrové plošiny. V takovém případě jsou ve skutečnosti pod sloupy vybudovány patkové základy, které ponesou budoucí druhou plošinu. Otevřená konstrukce v tomto smyslu znamená také odstupňování investic, počínaje malými a konče velkými a to progresivním přidáním nových tranší ke konstrukci (parkovací kapacita) když nebo pokud je bude třeba.

Dismantling of Rajiceva Ulica, Belgrade, Serbia
Dismantling of Rajiceva Ulica, Belgrade, Serbia

Demontovatelné

Demontáž lze provést díky dvěma stavebním principům: šroubované ocelové konstrukci a podlahám z jednotlivých prvků, které lze přepravovat (maximální šířka 2,50 m). Demontované parkoviště pak lze znovu sestavit na zcela jiném místě. To se již v minulosti několikrát stalo:

  • z Roma Fiumicino do Milan Linate
  • z JKP Parking Servis v Bělehradě na různá místa
  • letiště Catania Fontanarossa, částečná demontáž
  • z Portsmouth St Mary's do Southampton Hospital
  • z Charleroi City do Belgian Railways Depot
  • Orio al Serio Airport, z jednoho místa na druhé
  • Aosta, částečná demontáž, aby byla možná změna uspořádání komunikace