A Jak je uvedeno ve stručném popisu našeho konceptu, naše parkoviště tvoří ocelové rámy s kompozitními plošinami z vyztuženého betonu nebo železobetonu. Rámy jsou vyráběny z žárově pozinkovaných ocelových prvků se šroubovými spoji.

B Patra jsou „maximálně větraná", aby se potřeba protipožárního vybavení a vlastní požární odolnost potřebná pro ocelové prvky (požadavky se v různých zemích liší) snížila na minimum.

C Speciální zařízení umožňují instalaci jednopatrových plošin bez vyhloubení základů. Deska se skládá ze samostatných prvků, buď prefabrikovaných nebo litých na místě, jejichž hlavní charakteristikou je možnost demontáže a přepravy.

D Obrusnou vrstvu na horním patře tvoří v závislosti na podmínkách buď asfalt s hydroilozační membránou nebo vrstva polyuretanové pryskyřice. Pro přístup do nadzemního podlaží obvykle poskytujeme schodiště.

assembly