canaline elettriche
ramps heating
lights

Standardně poskytované technické vybavení zahrnuje osvětlovací systém a spojení se zemí. Detekce požáru a násilí nebo protipožární vybavení a požární odolnost ocelových článků je něco, co je třeba řešit na místní úrovni, protože místní předpisy se liší.
Volitelné technické vybavení budov je:

  • Vytápění ramp, které zabrání tvorbě ledu
  • Parkovací automaty nebo platební systém pro regulaci přístupu
  • Kamerový systém CCTV
  • Výtah pro přístup osob se zdravotním postižením do nadzemních pater (může být v některých zemích povinný)