foundation
foundation

Jednopatrová plošinová parkoviště mohou být s většinou typů modulů, které vyrábíme, postavena bez pevných základů na stávajícím povrchu parkoviště. To za předpokladu, že podklad tvoří obvyklý asfaltový povrch s více vrstvami navržený tak, aby unesl zátěž vyvíjenou pneumatikami naloženého nákladního vozidla. Naše základové desky jsou navrženy tak, aby působily srovnatelnou zátěží a nepotřebovaly tedy jinou podporu než právě samotný podklad. Případ za případem se pevnost dokazuje výpočtem za použití dat z geotechnických zkoušek (nejčastěji SPT/CPT). To platí také v seizmicky aktivních oblastech, kde, pokud je to požadováno, přes dvě vedle sebe položené základové desky upínáme jako most ocelová zařízení.