V průběhu let bylo k prokázání shody s předpisy funkčních subsystémů našeho konceptu provedeno mnoho testů. Primárními standardy byly eurokódy a britské normy.
Návrh je optimalizován tak, aby byla maximalizována parkovací místa, zvýšena cirkulace a snadnost používání. Kapacita uličky a rampy, umístění vozidla při vjezdu a výjezdu, rozvržení místa vjezdu a výjezdu, kontroly vjezdu a výjezdu, kapacita vjezdových pruhů se vhodně dimenzuje na základě požadovaného obratu na parkovacím místě (krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé parkování).
Pro krátkodobé parkování, kde se požaduje kapacita s vyšší dynamikou a obratem, vytváříme širší parkovací místa. V kancelářském prostředí a pro dlouhodobé parkování, kde jsou uživatelé obeznámeni s parkovacími postupy a obrat je mnohem nižší, se upřednostňují užší parkovací místa. Podívejte se na možnosti našich modulů.

testing for UK Standards
testing for UK Standards